Kimyasal Atık Yönetiminde Çözüm Ortağınız...
Çevre Politikalarımız

• Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

• Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi,

• Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,

• Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek çalışanlarımızı periyodik olarak eğitmeyi,

• Geri kazanım ve bertaraf konularını, uluslararası ve ülkemizce kabul edilen standartlara ve mevzuatlara uygun şekilde yapmayı,

• Tedarikçi seçimlerimizde çevre etiketine sahip, çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi,

• Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek çevre performansını arttırmayı,

• Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.