Kimyasal Atık Yönetiminde Çözüm Ortağınız...
İSG Politikalarımız

• Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,

• Yürürlükte olan İSG Mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,

• Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,

• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek tehlikeleri önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı

• İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,

• Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.