Kimyasal Atık Yönetiminde Çözüm Ortağınız...
Hizmetlerimiz

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, kimyasal atık üreten resmi ve özel kuruluşlara, bu kimyasal atıklarla ilgili olarak bazı sorumluluklar yüklemekte ve atıkların tabi olduğu işlemlere ilişkin zorunluluklar getirmektedir.

Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, atıklarının geri dönüşümü veya bertaraf işlemini, yönetmelikte belirtilen prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek zorundadırlar. Atıkların türlerine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, taşınması, geri kazanımı veya bertarafında kullanılacak malzeme, personel ve tesisler için standartlar getirilmiştir. Bu hizmetler bakanlık tarafından lisans verilmiş olan firmalar tarafından yürütülmektedir.

Son-Ka Geri Dönüşüm Ltd. Şti., kimyasal atık üreten kurumlara bu hizmetleri sağlamak için gereken lisanslara, tesislere ve uzman personele sahiptir. Aşağıda belirtilen konularda hizmet ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Atıkların Tespiti
Sonka
Kaynağında Ayrılması
Sonka
Atıkların Toplanması
Sonka
Geçici Depolanması
Sonka
Atıkların Taşınması
Sonka
Atıkların Geri Kazanımı
Sonka
Atıkların Bertarafı
Sonka