Kimyasal Atık Yönetiminde Çözüm Ortağınız...
Yönetmelikler

İlgili Yönetmelikler:

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pillerin ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği