Kimyasal Atık Yönetiminde Çözüm Ortağınız...
Nasıl Çalışıyoruz?

SON-KA Geri Dönüşüm için müşterilerinin atıkları teknik bir araştırma konusudur. Öncelikle atıklarınız üzerine hassas incelemeler yapılır ve incelemeden elde edilen sonuçlar yerinde ekibimiz tarafından müşterilerimize yazılı olarak sunulur.

Atık türlerinizi ve atıklarınız üzerinde yapılacak olan geri kazanım veya bertaraf yöntemini belirlemek amacıyla, farklı atık türlerinden alınan numuneler laboratuarımızda incelenir. Atıkların karakteri, ambalajlanması, geçici depolanması, taşınması bertarafı ve/veya geri dönüşümü üzerine bir teknik rapor hazırlanır ve raporumuz teknik ekibimiz tarafından iletilir.

Tesislerimize Tehlikeli Atıklar ve Tehlikesiz Atıklar olarak kabul edilen atıklara, Geridönüşümü mümkün ise Geridönüşüm işlemi, Geridönüşümü mümkün değilse bertaraf işlemi uygulanır.

Kurumsal anlaşma sağladığımız müşterilerimize Türkiye ve Dünya ülkelerindeki çevre faaliyetleri konusundaki haberleri, yenilikleri ve gelişmeleri online bilgilendirme mailleri ile ileterek bilgi sahibi olunmasını sağlıyoruz.

Firmamızın öncelikli hedeflerinden biri; atık bilincini tüm müşteri portfoyüne yaymaktadır.

DOĞRU ATIĞA, DOĞRU İŞLEM anlayışı ile SONKA Geri Dönüşüm, kimyasal ve ilaç atıklarınız için en doğru adresdir.