Kimyasal Atık Yönetiminde Çözüm Ortağınız...
Atıkların Tespiti

Her proses ve her işlem için kullanılan kimyasallar farklılık gösterebilmektedir. Teknik ekibimiz tarafından kurum /tesis envanter çalışması yapılarak atıkların öncelikli türleri belirlenir. Miktarları ise kullanıcılarından öğrenilir.

Yapılan envanter çalışmasında, kurumdada kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS - Material Safety Data Sheet) incelenerek tehlike unsurları belirlenmektedir. Atıkların tabi olacakları taşıma, geri dönüşüm veya bertaraf işlemleri bu envanter çalışmasında elde edilen bilgiler esas alınarak yapılmaktadır.